Shakya , Shri Mahadeepak Singh

Shakya , Shri Mahadeepak Singh

Party Name : Bharatiya Janata Party
Constituency : Etah
State : Uttar Pradesh
Member Experience : Elected to Loksabha 6 time
Last Loksabha Attended : 12

More Information :