Swamy , Shri Mandala Venkata

Swamy , Shri Mandala Venkata

Party : Independents

Mukhopadhyay , Shri Ajoy

Mukhopadhyay , Shri Ajoy

Party : Communist Party of India (Marxist)

Prabhakar , Shri Ponnam

Prabhakar , Shri Ponnam

Party : Indian National Congress

Chitthan , Shri N.S.V.

Chitthan , Shri N.S.V.

Party : Indian National Congress

Mann , Shri Bhagwant

Mann , Shri Bhagwant

Party : Aam Aadmi Party

Nayak , Shri Ananta

Nayak , Shri Ananta

Party : Bharatiya Janata Party

Nishank , Dr. Ramesh Pokhriyal

Nishank , Dr. Ramesh Pokhriyal

Party : Bharatiya Janata Party

Jena , Shri Lakshmi Dhar

Jena , Shri Lakshmi Dhar

Party : Ganatantra Parishad

Purohit , Shri Banwari Lal

Purohit , Shri Banwari Lal

Party : Bharatiya Janata Party

Rai , Shri S.K.

Rai , Shri S.K.

Party : Congress

Swaminathan , Shri V.N.

Swaminathan , Shri V.N.

Party : Congress (I)

Anirudhan , Shri K.

Anirudhan , Shri K.

Party : Communist Party(Marxist)

Garg , Shri Ram Pratap

Garg , Shri Ram Pratap

Party : Congress