Singh , Shri Abhay Pratap

Singh , Shri Abhay Pratap

Party : Janata Dal

Asthana , Shri Sita Ram

Asthana , Shri Sita Ram

Party : Congress

Singh , Shri Chhatrapal

Singh , Shri Chhatrapal

Party : Bharatiya Janata Party

Harish Pal , Shri

Harish Pal , Shri

Party : Janata Dal

Singh , Dr. Satya Pal

Singh , Dr. Satya Pal

Party : Bharatiya Janata Party

Sharma , Capt. Satish

Sharma , Capt. Satish

Party : Indian National Congress

Bhargava , Shri Ram Shankar

Bhargava , Shri Ram Shankar

Party : Bahujan Samaj Party

Ramgarib , Shri

Ramgarib , Shri

Party : Independents

Suman , Shri Rampiyare

Suman , Shri Rampiyare

Party : Congress (I)

Kripa Shanker , Shri

Kripa Shanker , Shri

Party : Congress

Rajput , Shri Ganga Charan

Rajput , Shri Ganga Charan

Party : Bharatiya Janata Party

Hyder Husein , Chaudhri

Hyder Husein , Chaudhri

Party : Congress

Maurya , Dr. Sanghamitra

Maurya , Dr. Sanghamitra

Party : Bharatiya Janata Party

Goel , Shri Surendra Prakash

Goel , Shri Surendra Prakash

Party : Indian National Congress

Kamal , Shri Shyam Lal

Kamal , Shri Shyam Lal

Party : Bharatiya Janata Party