Jain , Shri Satya Pal

Jain , Shri Satya Pal

Party : Bharatiya Janata Party

Dhawan , Shri Harmohan

Dhawan , Shri Harmohan

Party : Janata Dal

Kaushal , Shri Jagannath

Kaushal , Shri Jagannath

Party : Congress (I)

Kher , Smt. Kirron

Kher , Smt. Kirron

Party : Bharatiya Janata Party

Goyal , Shri Shrichand

Goyal , Shri Shrichand

Party : Jan Sangh

Krishan Kant , Shri

Krishan Kant , Shri

Party : Janata Party