Majhi , Shri Gajadhar

Majhi , Shri Gajadhar

Party : Congress

Soren , Shri Harihar

Soren , Shri Harihar

Party : Congress (I)

Deb , Shri D.N.

Deb , Shri D.N.

Party : Swatantra Party

Singh , Shri Sugrib

Singh , Shri Sugrib

Party : Biju Janata Dal

Kar , Shri Sarat Kumar

Kar , Shri Sarat Kumar

Party : Janata Party

Panda , Shri Brahmananda

Panda , Shri Brahmananda

Party : Biju Janata Dal

Gamang , Smt. Hema

Gamang , Smt. Hema

Party : Indian National Congress

Murmu , Shri Sidha Lal

Murmu , Shri Sidha Lal

Party : Congress (I)

Pandey , Dr. Natabar

Pandey , Dr. Natabar

Party : All India Ganatantra Parishad

Sardar , Shri Madhaba

Sardar , Shri Madhaba

Party : Indian National Congress

Pattanayak , Shri Kishen

Pattanayak , Shri Kishen

Party : Socialist

Panigrahi , Shri Sriballava

Panigrahi , Shri Sriballava

Party : Indian National Congress

Deo , Shri Pratap Keshari

Deo , Shri Pratap Keshari

Party : Independents