Patil , Shri Chandrakant

Patil , Shri Chandrakant

Party : Janata Party

Gadakh , Shri Tukaram Gangadhar

Gadakh , Shri Tukaram Gangadhar

Party : Nationalist Congress Party

Pawar , Dr. Vasant Nivrutti

Pawar , Dr. Vasant Nivrutti

Party : Congress (I)

Kamble , Shri Nivruti Satwaji

Kamble , Shri Nivruti Satwaji

Party : Republican Party of India

Bhoye , Shri Reshma Motiram

Bhoye , Shri Reshma Motiram

Party : Congress (I)

Valyal , Shri Lingraj

Valyal , Shri Lingraj

Party : Bharatiya Janata Party

Badade , Shri Bhimrao Vishnuji

Badade , Shri Bhimrao Vishnuji

Party : Bharatiya Janata Party

Bhoye , Shri Sitaram Sayaji

Bhoye , Shri Sitaram Sayaji

Party : Congress (I)

Pawar , Shri Sharad Chandra Govindrao

Pawar , Shri Sharad Chandra Govindrao

Party : Nationalist Congress Party

Sule , Smt. Supriya Sadanand

Sule , Smt. Supriya Sadanand

Party : Nationalist Congress Party

Tatkare , Shri Sunil Dattatray

Tatkare , Shri Sunil Dattatray

Party : Nationalist Congress Party

Kale , Shri Sukhdeo Nandaji

Kale , Shri Sukhdeo Nandaji

Party : Bharatiya Janata Party