Ray , Smt. Sandhya

Ray , Smt. Sandhya

Party : Bharatiya Janata Party

Shukla , Shri Madan Lal

Shukla , Shri Madan Lal

Party : Janata Party

Verma , Shri Bhawani Lal

Verma , Shri Bhawani Lal

Party : Congress (I)

Patel , Shri Budhsen

Patel , Shri Budhsen

Party : Bahujan Samaj Party

Sharma , Shri Ashok

Sharma , Shri Ashok

Party : Bharatiya Janata Party

Sharma , Pandit Nand Kishore

Sharma , Pandit Nand Kishore

Party : Congress (I)

Singh , Shri Ramanand

Singh , Shri Ramanand

Party : Bharatiya Janata Party

Atamdas , Shri

Atamdas , Shri

Party : Independents

Singh , Shri Ramsevak (Babuji)

Singh , Shri Ramsevak (Babuji)

Party : Indian National Congress

Yadav , Shri Arun Subhashchandra

Yadav , Shri Arun Subhashchandra

Party : Indian National Congress

Lodhi , Shri Shivraj Singh

Lodhi , Shri Shivraj Singh

Party : Bharatiya Janata Party

Yoganand Saraswaty , Shri Narayan Singh

Yoganand Saraswaty , Shri Narayan Singh

Party : Bharatiya Janata Party