Arya , Dr. (Smt.) Anita

Arya , Dr. (Smt.) Anita

Party : Bharatiya Janata Party

Shastri , Shri Dharam Dass

Shastri , Shri Dharam Dass

Party : Congress (I)

Banerjee , Smt. Mukul

Banerjee , Smt. Mukul

Party : Congress

Goel , Shri Vijay

Goel , Shri Vijay

Party : Bharatiya Janata Party

Sondhi , Shri Manoharlal

Sondhi , Shri Manoharlal

Party : Jan Sangh

Bhagat , Shri H.K.L.

Bhagat , Shri H.K.L.

Party : Congress (I)

Vidyarthi , Shri R.S.

Vidyarthi , Shri R.S.

Party : Jan Sangh

Singh , Shri A.

Singh , Shri A.

Party : Independents

Kishore Lal , Shri

Kishore Lal , Shri

Party : Janata Party

Maken , Shri Ajay

Maken , Shri Ajay

Party : Indian National Congress

Dalip Singh , Chaudhry

Dalip Singh , Chaudhry

Party : Congress

Mishra , Shri Mahabal

Mishra , Shri Mahabal

Party : Indian National Congress

Sohan Lal , Shri T.

Sohan Lal , Shri T.

Party : Congress

Prabhakar , Shri Naval

Prabhakar , Shri Naval

Party : Congress

Sham Nath , Shri

Sham Nath , Shri

Party : Congress