Mehta , Prof. Ajit Kumar

Mehta , Prof. Ajit Kumar

Party : Rashtriya Janata Dal

Verma , Shri Rati Lal Prasad

Verma , Shri Rati Lal Prasad

Party : Bharatiya Janata Party

Mishra , Shri Shyam Nandan

Mishra , Shri Shyam Nandan

Party : Janata Party

Choubey , Shri Ashwini Kumar

Choubey , Shri Ashwini Kumar

Party : Bharatiya Janata Party

Marandi , Shri Iswar

Marandi , Shri Iswar

Party : Congress

Jaiswal , Dr. Madan Prasad

Jaiswal , Dr. Madan Prasad

Party : Bharatiya Janata Party

Jha , Shri Kamal Nath

Jha , Shri Kamal Nath

Party : Congress (I)

Choudhary , Shri Shakuni

Choudhary , Shri Shakuni

Party : Samata Party

Oraon , Shri Kartik

Oraon , Shri Kartik

Party : Congress (I)

Kunwar Ram , Shri

Kunwar Ram , Shri

Party : Congress (I)

Ram , Shri Ram Ratan

Ram , Shri Ram Ratan

Party : Congress (I)