Ghosh Goswami , Smt. Bibha

Ghosh Goswami , Smt. Bibha

Party : Communist Party of India (Marxist)

Rai , Shri Ratna Bahadur

Rai , Shri Ratna Bahadur

Party : Communist Party of India (Marxist)

Lawrence , Shri M.M.

Lawrence , Shri M.M.

Party : Communist Party of India (Marxist)

Bhattacharyya , Shri Shyamaprasanna

Bhattacharyya , Shri Shyamaprasanna

Party : Communist Party of India (Marxist)

Chakrabortty , Shri Swadesh

Chakrabortty , Shri Swadesh

Party : Communist Party of India (Marxist)

Radhakrishnan , Shri Varkala

Radhakrishnan , Shri Varkala

Party : Communist Party of India (Marxist)

Tammineni , Shri Veerabhadram

Tammineni , Shri Veerabhadram

Party : Communist Party of India (Marxist)

Murmu , Shri Rupchand

Murmu , Shri Rupchand

Party : Communist Party of India (Marxist)

Barman , Prof. Basudeb

Barman , Prof. Basudeb

Party : Communist Party of India (Marxist)

Balanandan , Shri E.

Balanandan , Shri E.

Party : Communist Party of India (Marxist)

Acharia , Shri Basudeb

Acharia , Shri Basudeb

Party : Communist Party of India (Marxist)

Chowdhury , Shri Bikash

Chowdhury , Shri Bikash

Party : Communist Party of India (Marxist)

Adv. A. M. Ariff ,

Adv. A. M. Ariff ,

Party : Communist Party of India (Marxist)

Ajaya Kumar , Shri S.

Ajaya Kumar , Shri S.

Party : Communist Party of India (Marxist)

Zainal  , Shri Abedin

Zainal , Shri Abedin

Party : Communist Party of India (Marxist)