Patel , Shri H.M.

Patel , Shri H.M.

Party : Janata Party

Jaideep Singh , Shri

Jaideep Singh , Shri

Party : Congress (I)

Singh , Shri Kedar Nath

Singh , Shri Kedar Nath

Party : Congress (I)

Singh , Shri Charanjit

Singh , Shri Charanjit

Party : Akali Dal

Martand Singh , Shri

Martand Singh , Shri

Party : Congress (I)

Singh , Shri Shaminder

Singh , Shri Shaminder

Party : Akali Dal

Deb , Shri Sarat Kumar

Deb , Shri Sarat Kumar

Party : Janata Party

Dalwai , Shri Hussain

Dalwai , Shri Hussain

Party : Congress (I)

Choubey , Shri Narayan

Choubey , Shri Narayan

Party : Communist Party of India

Rai , Shri Raj Kumar

Rai , Shri Raj Kumar

Party : Congress (I)

Bhumij , Shri Haren

Bhumij , Shri Haren

Party : Congress (I)

Murugaiah , Shri A.R.

Murugaiah , Shri A.R.

Party : Congress (I)

Ghosal , Shri Debi

Ghosal , Shri Debi

Party : Congress (I)