Haldar , Shri Madhuryya

Haldar , Shri Madhuryya

Party : Communist Party(Marxist)

Mohammad Yusuf , Shri

Mohammad Yusuf , Shri

Party : Congress

Swatantra , Shri Teja Singh

Swatantra , Shri Teja Singh

Party : Communist Party

Singh , Shri Shiv Nath

Singh , Shri Shiv Nath

Party : Congress

Marandi , Shri Iswar

Marandi , Shri Iswar

Party : Congress

Abdul Shafee , Shri

Abdul Shafee , Shri

Party : Congress

Goenka , Shri Ramnath

Goenka , Shri Ramnath

Party : Jan Sangh

Pande , Shri Tarkeshwar

Pande , Shri Tarkeshwar

Party : Congress