Chandel , Shri Suresh

Chandel , Shri Suresh

Party : Bharatiya Janata Party

Sujatha , Smt. C.S.

Sujatha , Smt. C.S.

Party : Communist Party of India (Marxist)

Subba , Shri Moni Kumar

Subba , Shri Moni Kumar

Party : Indian National Congress

Chakraborty , Shri Ajay

Chakraborty , Shri Ajay

Party : Communist Party of India

Suman , Shri Ramji Lal

Suman , Shri Ramji Lal

Party : Samajwadi Party

Abdullakutty , Shri A.P.

Abdullakutty , Shri A.P.

Party : Communist Party of India (Marxist)

Kharventhan , Shri Salarapatty Kuppusamy

Kharventhan , Shri Salarapatty Kuppusamy

Party : Indian National Congress

Mandal , Shri Sanat Kumar

Mandal , Shri Sanat Kumar

Party : Revolutionary Socialist Party

Prabhu , Shri R.

Prabhu , Shri R.

Party : Indian National Congress

Venkatapathy , Shri Kannusamy

Venkatapathy , Shri Kannusamy

Party : Dravida Munnetra Kazhagam

Channappa , Shri Kunnur Manjunath

Channappa , Shri Kunnur Manjunath

Party : Bharatiya Janata Party

Modi , Shri Sushil Kumar

Modi , Shri Sushil Kumar

Party : Bharatiya Janata Party

Chavda , Shri Harisinh Pratapsinh

Chavda , Shri Harisinh Pratapsinh

Party : Indian National Congress

Rathod , Shri Harisingh Nasaru

Rathod , Shri Harisingh Nasaru

Party : Bharatiya Janata Party

Maharia , Shri Subhash

Maharia , Shri Subhash

Party : Bharatiya Janata Party