Mahata , Shri Bhajahari

Mahata , Shri Bhajahari

Party : Manbhum Lok Sevak Sangh

Tandon , Shri S.N.

Tandon , Shri S.N.

Party : Congress

Jajware , Shri Ramraj

Jajware , Shri Ramraj

Party : Congress

Singh , Babu Ram Narayan

Singh , Babu Ram Narayan

Party : Independents

Das , Shri Ramananda

Das , Shri Ramananda

Party : Congress

Garg , Shri Ram Pratap

Garg , Shri Ram Pratap

Party : Congress

Khare , Dr. Narayan Bhaskar

Khare , Dr. Narayan Bhaskar

Party : Hindu Mahasabha

Swaminadhan , Smt. Ammu

Swaminadhan , Smt. Ammu

Party : Congress

Singh , Sardar Lal

Singh , Sardar Lal

Party : Akali