Prasad , Shri Hari Kewal

Prasad , Shri Hari Kewal

Party : Samajwadi Party

Sahai , Shri Harivansh

Sahai , Shri Harivansh

Party : Samajwadi Party

Pande , Shri Tarkeshwar

Pande , Shri Tarkeshwar

Party : Congress

Kushawaha , Shri Ravindra

Kushawaha , Shri Ravindra

Party : Bharatiya Janata Party

Rajbhar , Shri Ramashankar

Rajbhar , Shri Ramashankar

Party : Bahujan Samaj Party