Yashpal Singh , Shri

Yashpal Singh , Shri

Party : Congress (I)

Lakhanpal , Shri Raghav

Lakhanpal , Shri Raghav

Party : Bharatiya Janata Party

Rana , Shri Jagdish Singh

Rana , Shri Jagdish Singh

Party : Bahujan Samaj Party

Nakli Singh , Shri

Nakli Singh , Shri

Party : Bharatiya Janata Party

Masood , Shri Rasheed

Masood , Shri Rasheed

Party : Samajwadi Party