Dora , Shri Dippala Suri

Dora , Shri Dippala Suri

Party : Socialist

Satrucharla , Shri Vijayarama Raju

Satrucharla , Shri Vijayarama Raju

Party : Telugu Desam Party

Vyricherla , Shri Pradeep Kumar Dev

Vyricherla , Shri Pradeep Kumar Dev

Party : Indian National Congress