Kamla Kumari , Kumari

Kamla Kumari , Kumari

Party : Congress (I)

Ram , Shri Ghuran

Ram , Shri Ghuran

Party : Rashtriya Janata Dal

Manoj Kumar , Shri

Manoj Kumar , Shri

Party : Rashtriya Janata Dal

Manjari , Smt. Shashank

Manjari , Smt. Shashank

Party : Swatantra Party

Ram , Shri Ramdeni

Ram , Shri Ramdeni

Party : Janata Party

Jorawar Ram , Shri

Jorawar Ram , Shri

Party : Janata Dal