Sukh Ram , Shri

Sukh Ram , Shri

Party : Indian National Congress

Lalit Sen , Shri

Lalit Sen , Shri

Party : Congress

Jogendra Sen , Shri

Jogendra Sen , Shri

Party : Congress

Singh , Shri Ganga

Singh , Shri Ganga

Party : Janata Party

Sharma , Shri Ram Swaroop

Sharma , Shri Ram Swaroop

Party : Bharatiya Janata Party

Singh , Smt. Pratibha

Singh , Smt. Pratibha

Party : Indian National Congress