Mahale , Shri Haribhau

Mahale , Shri Haribhau

Party : Janata Dal (Secular)

Kahandole , Shri Zambru Mangalu

Kahandole , Shri Zambru Mangalu

Party : Indian National Congress

Bhoye , Shri Sitaram Sayaji

Bhoye , Shri Sitaram Sayaji

Party : Congress (I)