Chavda , Shri Vinod

Chavda , Shri Vinod

Party : Bharatiya Janata Party

Jat , Smt. Poonam Veljibhai

Jat , Smt. Poonam Veljibhai

Party : Bharatiya Janata Party