Gauri Shanker Kakkar , Shri

Gauri Shanker Kakkar , Shri

Party : Independents

Jyoti , Sadhvi Niranjan

Jyoti , Sadhvi Niranjan

Party : Bharatiya Janata Party

Nishad , Shri Vishambhar Prasad

Nishad , Shri Vishambhar Prasad

Party : Bahujan Samaj Party

Bashir Ahmad , Shri

Bashir Ahmad , Shri

Party : Janata Party

Shastri , Shri Hari Krishna

Shastri , Shri Hari Krishna

Party : Congress (I)

Patel , Dr. Ashok Kumar

Patel , Dr. Ashok Kumar

Party : Bharatiya Janata Party

Sachan , Shri Rakesh

Sachan , Shri Rakesh

Party : Samajwadi Party

Singh , Shri Sant Bux

Singh , Shri Sant Bux

Party : Congress