Satpathy , Shri Devendra

Satpathy , Shri Devendra

Party : Janata Party

Sahoo , Shri Mahesh

Sahoo , Shri Mahesh

Party : Biju Janata Dal

Singh Deo , AVSM, Brig.(Retd.) Kamakhya Prasad

Singh Deo , AVSM, Brig.(Retd.) Kamakhya Prasad

Party : Indian National Congress

Behera , Shri Bhajaman

Behera , Shri Bhajaman

Party : Janata Dal