Pradhan , Shri Pabitra Mohan

Pradhan , Shri Pabitra Mohan

Party : Janata Party

Pradhan , Shri Dharmendra

Pradhan , Shri Dharmendra

Party : Bharatiya Janata Party

Sahu , Shri Narayan

Sahu , Shri Narayan

Party : Congress (I)

Pradhan , Dr. Debendra

Pradhan , Dr. Debendra

Party : Bharatiya Janata Party

Pani , Shri Ravi Narayan

Pani , Shri Ravi Narayan

Party : Janata Dal