Sarwar Hussain , Shri

Sarwar Hussain , Shri

Party : Janata Dal

Singh , Shri Surendra Pal

Singh , Shri Surendra Pal

Party : Congress (I)

Khan , Shri Mahmood Hasan

Khan , Shri Mahmood Hasan

Party : Janata (S)