Mukherjee , Shri Pramothes

Mukherjee , Shri Pramothes

Party : Revolutionary Socialist Party

Sinha , Shri Atish Chandra

Sinha , Shri Atish Chandra

Party : Congress (I)

Chaudhuri , Shri Tridib

Chaudhuri , Shri Tridib

Party : Revolutionary Socialist Party