Naghnoor , Shri M.N.

Naghnoor , Shri M.N.

Party : Congress

Koujalgi , Shri H.V.

Koujalgi , Shri H.V.

Party : Congress

Patil , Shri Babagouda

Patil , Shri Babagouda

Party : Bharatiya Janata Party

Angadi ,  Shri Suresh Chanabasappa

Angadi , Shri Suresh Chanabasappa

Party : Bharatiya Janata Party